Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci
Suriye, Filistin ve Libya'dan Yatay Geçiş Başvuru Formu
Çukurova University International Student
Transfer Application Form From Syria, Palestine and Libya

ISO online > FORM-3
* Yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurunuz
* Please fill in all fields marked with star.

*Adı | First Name
İkinci Adı | Middle Name
*Soyadı | Surname
*Date of Birth (dd/mm/yyyy)
*Cinsiyeti | Gender
*Uyruğu | Country of Citizenship
*TC Kimlik No | Passport No
*Önceki Üniversitenizin İsmi | The Name of Your Previous University
*Önceki Fakülteniz
Previous Faculty
*Önceki Program
Previous Program
*Dereceniz
Degree

*Bıraktığınız Sınıf
Year Left*Transkript
Transcript* Üniversitede aldığınız dersleri, kredileri ve not durumunuzu gösteren belgedir.
The document obtained from university that includes the course, grades, credits taken.

*Devam Edeceğiniz Fakülte/Program | The Faculty/Program to Continue
*Yazışma Adresi
Mailing Address
Telefon | Telephone
Mobil Telefon | Mobile Phone
*E-posta | E-mail

Vesikalık Fotoğraf | Personal Photo
Lütfen forma yüklemek istediğiniz vesikalık fotoğrafınızı seçiniz.
Yükleyebileceğiniz dosya formatları: "gif", "jpeg", "jpg", "png". Fotoğrafınız için izin verilen en büyük dosya sığası 350 Kb
Please select your personal photograph on your computer.
Available image file formats: "gif", "jpeg", "jpg", "png". Maximum file size 350 Kb


Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu teyit ederim.
I confirm that above provided information is correct and to the best of my knowledge.