İkamet İzni

Göç İdaresi Başkanlığı ile YÖK arasında imzalanan yeni protokol gereği İkamet Başvuru belgeleri artık üniversiteler tarafından teslim alınacaktır.

İlk defa ikamet izni alacak olan veya ikamet iznini uzatmak isteyen öğrenciler e-ikamet.goc.gov.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıda yer alan belgeleri merkezimize getirerek başvurularını tamamlayabilirler.

 1. İkamet izni başvuru formu
 2. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (Belge teslimi yaparken pasaportun aslı öğrencinin yanında olmalıdır)
 3. Öğrenci belgesi
 4. 4 adet biyometrik fotoğraf
 5. Geçerli sağlık sigortası
 6. Kalacağı adres bilgilerini gösterir belge
  • Kendi evinde kalıyorsa tapu fotokopisi
  • Kira sözleşmesi ile kalıyorsa, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği
  • Öğrenci yurtlarında kalıyorsa, yurtta kalındığına dair belge
  • Destekleyici yanında kalıyorsa, yanında kaldığı kişinin noter onaylı taahhüdü (Destekleyici evli ise ayrıca eşinin de taahhüdü)
 7. İkamet izni belge bedelinin ödendiğine dair makbuz (Vergi dairesine şahsen giderek veya dijital vergi dairesinden kredi kartı ile ödeme yapılabilir)
 8. 18 yaşından küçük yabancılar için; veli/vasi bilgisini içeren belge (doğum belgesi, aile belgesi vb.) ve veli/vasi tarafından verilen muvakkafatname
 9. Beyan/Kontrol belgesinden iki kopya. Belgeyi indirmek için tıklayınız.