Sağlık Sigortası

Çukurova Üniversitesi’nde herhangi bir öğrenim programına kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin öğrenci ikameti alabilmeleri için geçerli bir sağlık güvencelerinin olması gerekmektedir. Dileyen öğrenciler kayıt tarihinden itibaren ilk üç ay içerisinde devlet sağlık sigortası (Genel Sağlık Sigortası) yaptırırken, dileyenler özel sağlık sigortası yaptırabilmektedir. Sağlık güvencesi üniversite tarafından karşılanmamaktadır. Türkiye Burslusu olan uluslararası öğrencilerin sağlık güvencesi ise Yurtdışı Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.