Türkçe Yeterlilik Belgesi

Türkçe yeterlilik belgesi başvuru için gerekli belgelerden birisi değildir. Eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler öğrenime başlayabilmek için Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden (Çukurova TÖMER) alınacak en az B2 sertifikasına sahip olmalıdırlar. Türkiye Burslusu öğrenciler ise C1 sertifikasını aldıktan sonra öğrenime başlayabilirler. Ayrıntılı bilgi için Çukurova TÖMER ile iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim dili Türkçe olan bir lisans programına yerleşen ve lisenin tamamını Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir lisede tamamlayan öğrencilerden Türkçe yeterlilik belgesi istenmez. Eğitim dili Türkçe olan bir lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazanan ve eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olan öğrencilerden Türkçe yeterlilik belgesi istenmez.